Cổng thông tin chuyển đổi số

Giới thiệu chung

Xây dựng trên trang web của DMPTC nhằm cung cấp thông tin cập nhật về về thiên tai và biến đổi khí hậu
Tổng quan về mục tiêu trang chuyên mục

- Được xây dựng trên trang web của DMPTC nhằm cung cấp thông tin cập nhật về về thiên tai và biến đổi khí hậu và các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ ngành liên quan và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Việt Nam cho cán bộ quản lý thiên tai các tỉnh, những người có thể sử dụng và áp dụng nó trong các nỗ lực quản lý thảm họa thực tế của họ.
- Kế hoạch chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu của VNDMA vào năm 2022, nó sẽ cung cấp thông tin giúp nâng cao nhận thức và hỗ trợ việc ra quyết định của các cấp chính quyền, cán bộ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương trong quản lý rủi ro thiên tai.

Please enter your phone number
and we call you back soon

We are calling you to phone

Thank you.
We are call you back soon.

Liên hệ

Hello
Trang chủ
Tin tức
Liên hệ
Xem thêm