Phần mềm quản lý ngành hàng cà phê tỉnh Đắk Lắk

Tổng quan phần mềm

Xây dựng hệ thống mã số vùng trồng

Xây dựng hệ thống mã số vùng trồng cà phê thí điểm tại xã Ea Kpam huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Yêu cầu hệ thống

Hệ thống hóa các thông tin, dữ liệu về hiện trạng và các định hướng chính về phát triển ngành hàng cà phê của tỉnh theo cấp quản lý: tỉnh, huyện, xã, theo đối tượng sử dụng: Nhà nước, doanh nghiệp, HTX, THT, hộ gia đình làm cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết kế phần mềmquản lý ngành hàng cà phê của tỉnh.

Mục tiêu xây dự phần mềm

Xây dựng được phần mềm quản lý ngành hàng cà phê Đắk Lắk thực hiện việc quản lý, cập nhập, truy xuất nguồn gốc cà phê góp phần nâng cao trách nhiệm của người sản xuất, các cơ sở chế biến và cơ quan quản lý nhà nước trong việc đảm bảo cung cấp cho thị trường sản phẩm cà phê an toàn, chất lượng cao; đồng thời thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành cà phê của tỉnh. Qua đó, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột.

Tính năng phần mềm

Công nghệ: Nextjs, GIS
Quản lý danh mục

Please enter your phone number
and we call you back soon

We are calling you to phone

Thank you.
We are call you back soon.

Liên hệ

Hello
Trang chủ
Tin tức
Liên hệ
Xem thêm