Phần mềm quản lý dữ liệu ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám

Tổng quan về phần mềm

Quản lý dữ liệu viễn thám dựa trên bản đồ, ảnh vệ tinh, ảnh

- Quản lý dữ liệu viễn thám, bản đồ, ảnh vệ tinh, ảnh và video viễn thám từ thiết bị bay không người lái (UAV) các sự kiện thiên tai trong - lịch sử.
- Quản lý sự kiện thiên tai, hỗ trợ kích hoạt với các hệ thống, diễn đàn International Charter, Sentinel Asia.
- Tự động tải sản phẩm từ các hệ thống cho trước.
- Kết nối, chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám, bản đồ, video với Hệ thống VNDMS.

Chức năng chính của phần mềm

Hệ thống sử dụng công nghệ Nextjs, GIS
Quản lý thiên tai

Please enter your phone number
and we call you back soon

We are calling you to phone

Thank you.
We are call you back soon.

Liên hệ

Hello
Trang chủ
Tin tức
Liên hệ
Xem thêm