PDMS - Hệ thống giám sát thiên tai Tỉnh

PDMS - Vietnam Disasters Monitorning System (Hệ thống giám sát thiên tai Tỉnh), cung cấp CSDL của địa phương, Trực ban chỉ đạo điều hành pctt, phòng chống thiên tai, giải pháp phòng chống thiên tai Tỉnh

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG:

 

 PDMS: Vietnam Disasters Monitorning System (Hệ thống giám sát thiên tai Tỉnh), cung cấp CSDL của địa phương

VNDMS: Vietnam Disasters Monitorning System (Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam), cung cấp CSDL toàn quốc

 

2. CHỨC NĂNG CHÍNH

 

Hỗ trợ giám giám sát theo thời gian thực

3. LỢI ÍCH GIẢM PHÁP PDMS:

Người dân:

được thông tin dự báo thời tiết sự kiện thiên tai được cập nhật theo thời gian thực; App để nhận thông tin cảnh báo thiên tai cập nhật hiện trường thiên tai cho đơn vị quản

VPTT BCH PCTT: 

được bộ CSDL trong công tác PCTT tập trung; công cụ hỗ trợ trực ban, kết nối chỉ đạo PCTT; cập nhật nhanh chóng thông tin thời tiết, sự kiện thiên tai, hiện trạng thiên tai tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo tỉnh:

Nhận được thông tin cảnh báo sự kiện thiên tai thể xảy; hiện trạng thiên tai tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnhtheo thời gian thực

Sở - Ban - Ngành:

được thông tin thời tiết, thông tin về thiên tai trên địa bàn tỉnh để kế hoạch phù hợp với hoạt động sản suất cũng như ứng phó với thiên tai

Chi cục thủy lợi:

Nắm bắt hiện trạng công trình PCTT trên địa bàn tỉnh để đánh giá đúng năng lực chống chịu với thiên tai; được thông tin cảnh báo sớm thiên tai để giải pháp vận hành công trình PCTT phù hợp

Đài KTTV:

được bộ CSDL KTTV tập trung; thông tin dự báo thời tiết cảnh báo thiên tai được cập nhật theo thời gian thực

 

GIẢI PHÁP PDMS:

- Website: https://pdms.vgasoft.vn/

- Tải Mobile App: 

 

Please enter your phone number
and we call you back soon

We are calling you to phone

Thank you.
We are call you back soon.

Liên hệ

Hello
Trang chủ
Tin tức
Liên hệ
Xem thêm